BCH Đoàn – Hội SV Trường, BCH Đoàn – Hội SV các Khoa cùng các bạn đoàn viên, sinh viên Trường ĐH NTT đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí đã mặc niệm, tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao và đức hi sinh quên mình vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng loài người.

Người là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết chiến đấu, đạo đức cách mạng: Trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, tinh thần quốc tế trong sáng.

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 4 người

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà