CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOÁ 2017

Quyết định ban hành Xem chi tiết

Chương trình chi tiết:

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện xem chi tiết
– Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học xem chi tiết
– Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem chi tiết
– Ngành Công nghệ sinh học xem chi tiết
– Ngành Công nghệ thực phẩm xem chi tiết
– Ngành Điều dưỡng xem chi tiết
– Ngành Dược học xem chi tiết
– Ngành Kế toán xem chi tiết
– Ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử xem chi tiết
– Ngành Kỹ thuật Xây dựng xem chi tiết
– Ngành Kiến trúc xem chi tiết
– Ngành Luật kinh tế xem chi tiết
– Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xem chi tiết
– Ngành Quản lý Tài nguyên & Môi trường xem chi tiết
– Ngành Quản trị khách sạn xem chi tiết
– Ngành Quản trị NH & DV ăn uống xem chi tiết
– Ngành Quản trị nhân lực xem chi tiết
– Ngành Thiết kế đồ hoạ xem chi tiết
– Ngành Việt Nam học xem chi tiết
– Ngành Thanh nhạc xem chi tiết
– Ngành Piano xem chi tiết
– Ngành Thiết kế nội thất xem chi tiết
– Ngành Y học dự phòng xem chi tiết
– Ngành Đạo diễn điện ảnh – Truyền hình xem chi tiết