CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOÁ 2018

1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy khoá 2018 xem chi tiết

2. Nội dung chương trình đào tạo 2018 theo ngành:

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử xem chi tiết

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem chi tiết

– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử xem chi tiết

– Ngành Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp xem chi tiết

– Ngành Công nghệ sinh học xem chi tiết

– Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường xem chi tiết

– Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học xem chi tiết

– Ngành Công nghệ thực phẩm xem chi tiết

– Ngành Kỹ thuật xây dựng xem chi tiết

– Ngành Kiến trúc xem chi tiết

– Ngành Thiết kế nội thất xem chi tiết

– Ngành Luật kinh tế xem chi tiết

– Ngành Quản trị nhân lực xem chi tiết

– Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống xem chi tiết

– Ngành Quản trị khách sạn xem chi tiết

– Ngành Thiết kế đồ hoạ xem chi tiết

– Ngành Dược học xem chi tiết

– Ngành Điều dưỡng xem chi tiết

– Ngành Kế toán xem chi tiết

– Ngành Việt Nam học xem chi tiết

– Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc xem chi tiết

– Ngành Đông phương học xem chi tiết

– Ngành Thanh nhạc xem chi tiết

– Ngành Piano xem chi tiết

– Ngành Đạo diễn điện ảnh – truyền hình xem chi tiết

– Ngành Y học dự phòng xem chi tiết

– Ngành Y khoa xem chi tiết

– Ngành Kỹ thuật Y sinh xem chi tiết

– Ngành Vậy lý Y khoa xem chi tiết