CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy khoá 2019 –xem tại đây

2. Nội dung chương trình đào tạo 2019 theo ngành:

– Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử – xem tại đây

– Công nghệ kỹ thuật ô tô – xem tại đây

– Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử – xem tại đây

– Kỹ thuật hệ thống công nghiệp – xem tại đây

– Công nghệ sinh học – xem tại đây

– Quản lý tài nguyên và môi trường – xem tại đây

– Công nghệ thông tin – xem tại đây

– Công nghệ kỹ thuật hóa học – xem tại đây

– Công nghệ thực phẩm – xem tại đây

– Kỹ thuật Xây dựng – xem tại đây

– Kiến trúc – xem tại đây

– Thiết kế nội thất – xem tại đây

– Thiết kế đồ họa – xem tại đây

– Dược học – xem tại đây

– Điều dưỡng – xem tại đây

– Kế toán – xem tại đây

– Luật kinh tế – xem tại đây

– Quản trị kinh doanh – xem tại đây

– Quản trị nhân lực – xem tại đây

– Tài chính – Ngân hàng – xem tại đây

– Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống – xem tại đây

– Quản trị khách sạn – xem tại đây

– Việt Nam học – xem tại đây

– Ngôn ngữ Anh – xem tại đây

– Ngôn ngữ Trung Quốc – xem tại đây

– Đông phương học – xem tại đây

– Thanh nhạc – xem tại đây

– Piano – xem tại đây

– Đạo diễn điện ảnh – truyền hình – xem tại đây

– Y học dự phòng – xem tại đây

– Y khoa – xem tại đây

– Kỹ thuật Y sinh – xem tại đây

– Vật lý Y khoa – xem tại đây

– Kỹ thuật xét nghiệm y học – xem tại đây