CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG 2016

1.  Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Xem chi tiết

2. Công nghệ kỹ thuật Hóa học Xem chi tiết

3. Công nghệ sinh học Xem chi tiết

4. Công nghệ thông tin Xem chi tiết

5. Công nghệ thực phẩm Xem chi tiết

6. Điều dưỡng Xem chi tiết

7. Dược học Xem chi tiết

8. Kế toán Xem chi tiết

9. Kỹ thuật điện – điện tử Xem chi tiết

10. Kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết

11. Ngôn ngữ Anh Xem chi tiết

12. Ngôn ngữ Trung Quốc Xem chi tiết

13. Quản trị kinh doanh Xem chi tiết

14. Tài chính – ngân hàng Xem chi tiết

15. Thiết kế đồ họa Xem chi tiết

16. Công nghệ kỹ thuật Ô tô Xem chi tiết

17. Việt Nam học Xem chi tiết