CÔNG TRÌNH THANH NIÊN TIÊU BIỂU TRONG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM “90 NGÀY TUỔI TRẺ CẢ NƯỚC THI ĐUA CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH”

Thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và thực hiện các công trình chào mừng Đại Hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2025. Ban Thường vụ Huyện Đoàn tổ chức lễ khánh thành cầu HY VỌNG 88 – Cầu Ngọn Cại Kênh Cà Mau, xã Mỹ Hội Đông

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và cây

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang đứng