Đã bắt được và XỬ LÝ KỶ LUẬT đổi tượng ăn cắp giày ở khu vực tự học của sinh viên cơ sở Q4

Trưa ngày 06/12/2019, tại phòng tự học Quận 4 đã xảy ra vụ việc trộm cắp giày của sinh viên. Tuy nhiên nhà trường và bộ phận quản lý sinh viên đã kịp thời nắm bắt tình hình và XỬ LÝ KỶ LUẬT nghiêm đối với bạn sinh viên X có hành vi xấu này. Đồng thời cũng đã gửi lại giày cho bạn sinh viên bị mất.

👉 Qua sự việc lần này, mong là các bạn sinh viên cố gắng cẩn thận hơn trong việc quản lý các tư trang cá nhân. Và cũng nhắc nhở các bạn sinh viên KHÔNG ĐƯỢC có những suy nghĩ và hành động xấu trong khuôn viên nhà trường.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người