Công ty Dược Hậu Giang tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Công ty Dược Hậu Giang đang có nhu cầu tuyển dụng 1 vị trí quản lý vùng phụ trách kinh doanh hàng MSD tại khu vực các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Vị trí này sẽ báo cáo trực tiếp cho Giám đốc kinh doanh toàn quốc. Trách nhiệm và quyền… Xem thêm