Biểu mẫu nộp bổ sung tờ khai hồ sơ Ngoại trú

Phụ lục 1: – Áp dụng cho sinh viên đã đăng ký ngoại trú tại địa phương phải nộp Giấy nhận xét của công an phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú cho nhà trường. >>>>Download<<<< ———————————————————————————————————————- Phụ lục 2: – Áp dụng cho sinh viên chưa đăng ký tạm trú với công an,… Xem thêm