Mục tiêu chất lượng

Trường ĐH Nguyễn Tất Thành luôn luôn xác định mục tiêu phải tham gia kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế để trả lời xác đáng cho …

Cơ cấu tổ chức nhân sự phòng Công tác Sinh viên

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN: CƠ CẤU TỔ CHỨC Đứng đầu Phòng Công tác Sinh viên là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, giúp việc Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, công việc cụ thể của các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng phân… Xem thêm

Chức năng – Nhiệm vụ

I. TỪ VIẾT TẮT: – BGH: Ban Giám hiệu; – CTSV: Công tác Sinh viên; – ĐBCL: Đảm bảo chất lượng; – MTCL: Mục tiêu chất lượng; – ĐTN: Đoàn Thanh niên; – HSV: Hội Sinh viên; – CLB – Đ – N: Câu lạc bộ – Đội – Nhóm; – SV: Sinh viên; –… Xem thêm