LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN GÓP Ý

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN GỬI GÓP Ý: Phòng Công tác sinh viên rất mong nhận được những ý kiến phản ánh và góp ý chân thành của người học. Những ý kiến trung thực, khách quan, mang tính xây dựng của sinh viên là cơ sở giúp Nhà trường điều chỉnh hoạt động giảng dạy,… Xem thêm