ht cstv matuy facebook 801

DANH SÁCH CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN – “CÁCH NHẬN BIẾT CÁC LOẠI MA TÚY TỔNG HỢP MỚI VÀ BIỆN PHÁP CẢNH GIÁC PHÒNG NGỪA NĂM HỌC 2020 – 2021”

Dưới đây là danh sách các bạn sinh viên đã tham gia chương trình hội thảo chuyên đề “Cách nhận biết các loại ma túy tổng hợp mới và biện pháp cảnh giác phòng ngừa năm học 2020 – 2021”, sinh viên kiểm tra thông tin của mình. Mọi thắc mắc, chỉnh sửa về vấn đề gì sinh viên liên hệ về phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 06/01/2021 qua số điện thoại hoặc email bên dưới:

LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

DANH SÁCH BAN CÁN SỰ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH – TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2019 – 2020″

Dưới đây là danh sách các bạn tham gia chương trình “Tổng kết hoạt động Ban Cán sự lớp năm học 2019 – 2020” chiều qua (29/12/2020). Các bạn kiểm tra lại lần nữa thông tin của mình; nếu có thắc mắc hay phản hồi gì, các bạn có thể gửi thư về Phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ email: ttathu@ntt.edu.vn đến hết ngày 31/12/2020 (thứ 5).

125186236_1134386290297999_5697662915590848681_n

Danh sách sinh viên tham gia chương trình Hội thảo chuyên đề “AN NINH MẠNG – BẢO VỆ CHÍNH BẢN THÂN BẠN NĂM HỌC 2020 – 2021”

Sáng ngày 18/11/2020, Phòng Công tác sinh viên đã tổ chức chương trình Hội thảo chuyên đề “AN NINH MẠNG – BẢO VỆ CHÍNH BẢN THÂN BẠN NĂM HỌC 2020 – 2021”. Nhằm giúp cho các bạn sinh viên có thêm những hiểu biết cơ bản về mạng xã hội cũng như cách tự ý thức và bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia, sử dụng mạng xã hội.

123557741_1126640171072611_257599683717028363_o

Danh sách sinh viên tham dự chương trình “HỘ CHIẾU VÀO TƯƠNG LAI – Kỹ năng tạo CV và phỏng vấn”

Dưới đây là danh sách các bạn sinh viên đã tham gia Chương trình Hội thảo hướng nghiệp “HỘ CHIẾU VÀO TƯƠNG LAI – Kỹ năng tạo CV và phỏng vấn” Tuyển dụng trực tiếp với công ty CPDP Long Châu. Mọi thắc mắc hay chỉnh sửa điều gì, sinh viên liên hệ về phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 18/11/2020 qua số điện thoại hoặc email bên dưới:

125192355_1130760303993931_1896017690831583803_n

DANH SÁCH CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN – Hội thảo Sức khỏe học đường chuyên đề “Sinh viên và biện pháp phòng chống dịch bệnh năm học 2020 – 2021”

Dưới đây là danh sách các bạn sinh viên đã tham gia chương trình và một số hình ảnh trong hội thảo, sinh viên kiểm tra thông tin của mình. Mọi thắc mắc hay chỉnh sửa điều gì, sinh viên liên hệ về phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 17/11/2020 qua số điện thoại hoặc email bên dưới: