q

Giới thiệu Hoạt động học nhóm

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã và đang triển khai đào tạo theo phương thức tín chỉ nên các hoạt động liên quan đến nhóm như bài tập nhóm, thảo luận nhóm, làm việc theo nhóm của sinh viên được triển khai thường xuyên. Học tập trong môi trường nhóm giúp cho mỗi sinh… Xem thêm

Learning_advisor_blog

Danh sách cố vấn học tập các khoa năm học 2018-2019

Các thắc mắc về các vấn đề cố vấn học tập vui lòng liên hệ  thông qua các hình thức sau: Facebook:https://www.facebook.com/ctsvntt Email: ctsv@ntt.edu.vn Website: http://ctsv.ntt.edu.vn Điện thoại: 1900 2039 (ext: 324 hoặc 325) gặp cô Trúc – thứ 2 đến thứ 6: 7g30-16g30; thứ 7: 7g30 – 11g30 Văn phòng làm việc: (thứ 2 đến thứ 6: 7g30-16g30;… Xem thêm

Learning_advisor_blog

Giới thiệu chung về bộ phận Cố vấn học tập

Cố vấn học tập là những người am hiểu cấu trúc chương trình đào tạo, nội dung của của các khối kiến thức có trong chương trình, nội dung và vị trí của từng môn học được nhà trường tổ chức giảng dạy.