XỬ LÝ HÀNH VI TRỘM GIÀY Ở KHU TỰ HỌC

Vừa qua VP Đoàn – Hội đã nhận được thông tin về việc mất đồ (giày) tại phòng tự học cơ sở Quận 12. Thông qua quá trình trích xuất camera, hiện đã tìm được bạn sinh viên có hành vi xấu này. Nhà trường đã liên hệ và xử lý nghiêm khắc trường hợp… Xem thêm