truong hop nop tknt

Hướng dẫn Về việc bổ sung Hồ sơ Ngoại trú

1/ Sinh viên các khóa 14, 15, 16, 17, 18 đã đăng ký ngoại trú các năm học trước, nếu có thay đổi chổ ở hoặc chưa nộp tờ khai ngoại trú đều phải nộp lại thông tin ngoại trú, sinh viên có thể nộp trực tiếp tại P.CTSV hoặc nộp lại cho Ban Cán sự lớp.
2/ Tất cả tân sinh viên Khóa 2019 sẽ nộp tờ khai ngoại trú lại cho Ban Cán sự lớp. Ban Cán sự lớp tổng hợp và nộp lại cho P.CTSV (bảng tổng hợp của lớp mẫu và giấy xác nhận của từng cá nhân trong lớp)

76638502_833195407083757_6164017693193142272_o

Thông báo về việc sinh viên toàn Trường nộp bổ sung hồ sơ Sinh viên Ngoại trú

Nhằm tạo cơ sở pháp lý để nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc quản lý và hỗ trợ cho sinh viên ngoại trú có môi trường ăn, ở, sinh hoạt lành mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia và phát huy được năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa, nền nếp, kỷ cương, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cư trú.

Biểu mẫu nộp bổ sung tờ khai hồ sơ Ngoại trú

Phụ lục 1: – Áp dụng cho sinh viên đã đăng ký ngoại trú tại địa phương phải nộp Giấy nhận xét của công an phường (xã, thị trấn) nơi đang ngoại trú cho nhà trường. >>>>Download<<<< ———————————————————————————————————————- Phụ lục 2: – Áp dụng cho sinh viên chưa đăng ký tạm trú với công an,… Xem thêm