CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

1. Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Bảng tổng hợp điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết 2. Chuẩn đầu ra chi tiết theo ngành đào tạo: 2.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử xem chi tiết 2.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem chi tiết 2.3 Ngành Công nghệ kỹ thuật… Xem thêm

Chuẩn đầu ra bậc đại học chính quy khóa 2018

1. Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Bảng tổng hợp điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết 2. Chuẩn đầu ra chi tiết theo ngành đào tạo: 2.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử xem chi tiết 2.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem chi tiết 2.3 Ngành Công nghệ kỹ thuật… Xem thêm

Thông báo quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên ngành Điều dưỡng bậc Đại học chính qui khóa 2017 lựa chọn ngoại ngữ cơ bản là Tiếng Đức và Tiếng Nhật

Thông báo quyết định về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên ngành Điều dưỡng bậc Đại học chính qui khóa 2017 lựa chọn ngoại ngữ cơ bản là Tiếng Đức và Tiếng Nhật Nội dung: xem tại đây

Thông báo về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên lựa chọn ngoại ngữ cơ bản là tiếng Nhật và tiếng Hàn khóa 2015, 2016 bậc Đại học chính qui ngành Điều dưỡng và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Thông báo về việc ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên lựa chọn ngoại ngữ cơ bản là tiếng Nhật và tiếng Hàn khóa 2015, 2016 bậc Đại học chính qui ngành Điều dưỡng và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Nội dung: xem tại đây