CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2016

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử – Chương trình đào tạo Xem chi tiết – Bảng mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết – Bảng chi tiết chuẩn đầu ra Xem chi tiết 2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học – Chương trình đào tạo Xem chi tiết – Bảng mô tả… Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Xem chi tiết 2. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xem chi tiết 3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học Xem chi tiết 4. Công nghệ kỹ thuật Ô tô Xem chi tiết 5. Công nghệ kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết 6. Công nghệ may Xem chi… Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG KHÓA 2015

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2015 – Ngành Kỹ thuật điện, điện tử Xem chi tiết (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện, điện tử xem) – Ngành Kế toán Xem chi tiết     (Bảng mô tả chương trình đào tạo ngành Kế toán xem) – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Xem chi tiết  … Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP KHÓA 2015

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Xem chi tiết 2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học Xem chi tiết 3. Ngành Công nghệ sinh học Xem chi tiết 4. Ngành Công nghệ thông tin Xem chi tiết 5. Ngành Công nghệ thực phẩm Xem chi tiết 6. Ngành Điều dưỡng Xem chi tiết 7. Ngành Dược học Xem… Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG KHÓA 2014

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Xem chi tiết 2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học Xem chi tiết 3. Ngành Công nghệ sinh học Xem chi tiết 4. Ngành Công nghệ thực phẩm Xem chi tiết 5. Ngành Điều dưỡng Xem chi tiết 6. Ngành Kế toán Xem chi tiết 7. Ngành Kỹ thuật Điện, điện… Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY KHÓA 2014

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Xem chi tiết 2. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Xem chi tiết 3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học Xem chi tiết 4. Công nghệ kỹ thuật Ô tô Xem chi tiết 5. Công nghệ kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết 6. Công nghệ may Xem chi… Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2014

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2014 – Ngành Kỹ thuật điện, điện tử Xem chi tiết  – Ngành Kế toán Xem chi tiết – Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc Xem chi tiết – Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô Xem chi tiết – Ngành Kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết – Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học Xem… Xem thêm