CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

1. Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Bảng tổng hợp điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết 2. Chuẩn đầu ra chi tiết theo ngành đào tạo: 2.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử xem chi tiết 2.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem chi tiết 2.3 Ngành Công nghệ kỹ thuật… Xem thêm

Chuẩn đầu ra bậc đại học chính quy khóa 2018

1. Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra và Bảng tổng hợp điều kiện tốt nghiệp xem chi tiết 2. Chuẩn đầu ra chi tiết theo ngành đào tạo: 2.1 Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử xem chi tiết 2.2 Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem chi tiết 2.3 Ngành Công nghệ kỹ thuật… Xem thêm

Chuẩn Đầu Ra Đại học chính quy khóa 2017

Quyết định ban hành  Xem chi tiết Phần I. Các yêu cầu điều kiện xét tốt nghiệp chung và cụ thể theo ngành  Xem chi tiết Phần II. Chuẩn đầu ra chi tiết theo ngành:   1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử   Xem chi tiết  2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá… Xem thêm

Thông báo chuẩn đầu ra khóa 2015

Nhà trường thông báo chuẩn đầu ra khóa 2015 như sau: Quyết định ban hành chuẩn đầu ra khóa 2015: Xem chi tiết tại đây Bảng tổng hợp chuẩn đầu ra khóa 2015: Xem chi tiết tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy khoá 2019 –xem tại đây 2. Nội dung chương trình đào tạo 2019 theo ngành: – Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử – xem tại đây – Công nghệ kỹ thuật ô tô – xem tại đây – Công nghệ kỹ thuật điện,… Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOÁ 2018

1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy khoá 2018 xem chi tiết 2. Nội dung chương trình đào tạo 2018 theo ngành: – Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử xem chi tiết – Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem chi tiết – Ngành Công nghệ kỹ thuật… Xem thêm