Qui định đeo bảng tên

Phòng Thanh tra giáo dục và Quản lý học sinh sinh viên thông báo về việc ban hành qui định đeo bảng tên đối với Giảng viên, Cán bộ – nhân viên và học sinh sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành Xem tại đây