LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

Nội dung & danh sách BCSL tham gia họp giao ban tháng 04.2021

Ngày 14/04/2021 & ngày 15/04/2021 vừa qua, P.CTSV và VP. Đoàn – Hội SV đã triển khai họp giao ban BCSL tại 2 cơ sở quận 4 và quận 12. Đợt họp tháng 04/2021 đã có 385 BCSL tham gia (danh sách đính kèm) và đã được triển khai các nội dung quan trọng, cần thực hiện trong tháng.

LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

DANH SÁCH BCSL THAM GIA HỌP GIAO BAN THÁNG 03.2021

Dưới đây là danh sách BCSL đã tham gia buổi họp giao ban BCSL tháng 03.2021 tại 2 cơ sở (quận 4 & quận 12). Các bạn kiểm tra thông tin giúp chị; mọi thắc mắc hay cần phản hồi vấn đề gì, các bạn có thể liên hệ qua Hotline 19002039 – ext: 325 hoặc email:

LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

NỘI DUNG HỌP GIAO BAN & NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC BAN CÁN SỰ LỚP THÁNG 3

Vừa qua Phòng Công tác sinh viên và Văn phòng Đoàn TN – Hội SV đã triển khai cuộc họp giao ban Ban Cán sự lớp tại 2 cơ sở quận 4 và quận 12. Nhằm nhấn mạnh lại một số nội dung chính của cuộc họp và giúp cho các bạn BCSL vắng mặt trong họp giao ban tháng 3 có thể nắm bắt được đầy đủ thông tin, thực hiện tốt công tác của mình. Phòng Công tác sinh viên lưu ý đến các bạn một số vấn đề như sau: