tb

THÔNG BÁO NHẮC LẠI-TỔNG KẾT VÀ TẤT NIÊN BCS

Nhằm tổng kết lại chặng đường 1 năm hoạt động vừa qua, giao lưu, tạo sân chơi cho các bạn BCSL. Cũng là để gửi lời cảm ơn từ phía Nhà trường đến các BCSL, đã hỗ trợ nhiệt tình cho Trường trong công tác quản lý lớp sinh viên năm học 2018 – 2019. Nhân dịp sắp bước qua năm mới “Canh Tý”, thay cho lời chúc và lời cảm ơn đến các bạn, Nhà trường đã tổ chức hoạt động này.

icon_new

Danh sách ban cán sự hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2018-2019

Ban Cán sự được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong đợt này, kiểm tra thông tin cá nhân lại một lần nữa, nếu có thay đổi gì đề nghị các bạn báo lại với P.CTSV theo địa chỉ email: ttathu@ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số 0963606005 (gặp Cô Thư)

tb

Thông báo về việc họp ban cán sự đợt tháng 12 năm 2019

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến BCS các lớp, thời gian họp giao ban tháng 12/2019, đề nghị các bạn sắp xếp thời gian, cố gắng dự họp đầy đủ để nắm bắt các thông tin quan trọng trong thời gian tới. Thời gian và địa điểm họp như sau:

icon_new

THÔNG BÁO: Về việc cung cấp thông tin của Ban Cán sự lớp các khóa thuộc các Khoa, Viện của trường Đại học Nguyễn Tất Thành để cập nhật phần mềm quản lý Ban Cán sự lớp

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên (P.CTSV) phụ trách quản lý Ban Cán sự lớp (BCSL) giữ chức vụ Lớp trưởng, Lớp phó các lớp; P.CTSV có nghĩa vụ xây dựng hệ thống quản lý và chăm sóc sinh viên toàn trường;

Nhằm giúp việc quản lý hệ thống BCSL được hiệu quả hơn. Nay P.CTSV yêu cầu Ban Cán sự các lớp khóa 2015, khóa 2016, khóa 2017 và khóa 2018 cập nhật lại thông tin của mình cho P.CTSV