IMG_6942

Phiếu khảo sát Cựu sinh viên

Quý anh/chị Cựu Sinh viên các khóa của trường Đại học Nguyễn Tất Thành quý mến!
Năm học 2019-2020 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến sẽ tổ chức Ngày hội Họp mặt Cựu Sinh viên trường