💥[THÔNG BÁO]💥 🎉🎉 Về việc tiếp nhận hồ sơ giảm học phí cho học viên cao học khóa 2019 các ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Tài chính ngân hàng.

❤️ Nhằm kịp thời hỗ trợ và khuyến khích tinh thần học tập cho học viên cao học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Này Nhà trường thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ miễn giảm như sau: ✏️ Mẫu đơn xin miễn, giảm học phí (file đính kèm) 📃 Thông báo chi tiết (file đính… Xem thêm