LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2020

1. Quyết định ban hành kèm quy định điều kiện tốt nghiệp Xem chi tiết 2. Chuẩn đầu ra chi tiết các ngành – Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử Xem tại đây – Công nghệ Kỹ thuật ô tô Xem chi tiết – Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử Xem chi tiết – Kỹ thuật hệ… Xem thêm

LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2020

1. Quyết định ban hành – Quyết định ban hành Chương trình đào tạo Xem chi tiết – Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết 2. Nội dung Chương trinh đào tạo các ngành: 2.1. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử – Chương trình đào tạo Xem chi tiết –… Xem thêm