LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2020

1. Quyết định ban hành – Quyết định ban hành Chương trình đào tạo Xem chi tiết – Quyết định ban hành Bản mô tả chương trình đào tạo Xem chi tiết 2. Nội dung Chương trinh đào tạo các ngành: 2.1. Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử – Chương trình đào tạo Xem chi tiết –… Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy khoá 2019 –xem tại đây 2. Nội dung chương trình đào tạo 2019 theo ngành: – Công nghệ kỹ thuật Cơ Điện tử – xem tại đây – Công nghệ kỹ thuật ô tô – xem tại đây – Công nghệ kỹ thuật điện,… Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOÁ 2018

1. Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học chính quy khoá 2018 xem chi tiết 2. Nội dung chương trình đào tạo 2018 theo ngành: – Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử xem chi tiết – Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem chi tiết – Ngành Công nghệ kỹ thuật… Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHOÁ 2017

Quyết định ban hành Xem chi tiết Chương trình chi tiết: – Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện xem chi tiết – Ngành Công nghệ kỹ thuật Hoá học xem chi tiết – Ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô xem chi tiết – Ngành Công nghệ sinh học xem chi tiết – Ngành Công… Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG 2016

1.  Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử Xem chi tiết 2. Công nghệ kỹ thuật Hóa học Xem chi tiết 3. Công nghệ sinh học Xem chi tiết 4. Công nghệ thông tin Xem chi tiết 5. Công nghệ thực phẩm Xem chi tiết 6. Điều dưỡng Xem chi tiết 7. Dược học Xem chi tiết 8. Kế toán Xem chi tiết… Xem thêm