LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống LMSV2.0 để học các môn online

Viện E-learning NTTU xin thông tin tới tất cả các bạn sinh viên về việc sử dụng hệ thống LMSV2.0 để tiến hành học các môn học online.
Hiện tại, Viện E-learning đã hoàn thành khởi tạo các lớp Tuần SHCD đầu khóa, Kỹ năng giao tiếp và sẽ tiếp tục hoàn thành các lớp Khoa LLCT, Khoa QTKD, Khoa Luật, Khoa Dược, CNSH và Khoa Y trước ngày 17/10/2020 do đó trong các buổi học tập trung đầu tiên của các HP triển khai theo hình thức e-learning