f57167d81073f72dae62

Giới thiệu Trung Tâm Hợp Tác ASEAN – ASEAN Cooperation Center

  THÔNG TIN CHUNG Thông tin: –  Tiếng Việt:          TRUNG TÂM HỢP TÁC ASEAN –  Tiếng Anh:          ASEAN COOPERATION CENTER – Quyết định thành lập Trung tâm số 208/QĐ-NTT, ngày 02/05/2018 1.1 Chức năng: Trung tâm Hợp tác ASEAN là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, có chức năng tham mưu và… Xem thêm