118214626_1809803969204236_5361334897129698549_o

{GÓC LỊCH SỬ} Những hình ảnh quý hiếm về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đang diễn ra triển lãm những bức ảnh tư liệu, hiện vật quý hiếm về cuộc đời hoạt động Cách mạng của Bác Hồ. Triển lãm gồm hơn 300 bức ảnh, hiện vật suốt quãng thời gian từ khi Bác ở làng Sen, Nghệ An đến khi thành lập đất nước và lãnh đạo nhân dân phát triển Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc, chống Mỹ ở miền Nam.

116920400_1795171477334152_5733381692065368620_n

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM (19/8/1945-19/8/2020), 15 NĂM NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (19/8/2005-19/8/2020)

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng điểm lại những mốc thời gian quan trọng, những chiến công tiêu biểu và những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong lực lượng CAND qua bộ infographic ý nghĩa sau nhé!

110989861_1778162989035001_304730178193993318_o

{GÓC LỊCH SỬ}-Bác Hồ – tấm gương trọn đời vẹn nghĩa tri ân

Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và kháng chiến cứu nước, có biết bao người con ưu tú của dân tộc đã kiên cường, anh dũng chiến đấu, hy sinh xương máu và cả tính mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

xzc

Bộ infographic các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

102423684_895436684265239_9217006664047284216_o

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG, LÀM CHO ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, là nhiệm vụ then chốt có vị trí đặc biệt quan trọng. Việc vận dụng tư tưởng của Người vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay sẽ góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh.

94779686_863887804086794_4783914980091101184_n

KIẾN THỨC THANH NIÊN: NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI LÊNIN – CUỘC GẶP GỠ LỊCH SỬ!

Bằng 1 trí tuệ và nghị lực phi thường, cùng với khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước, sau nhiều năm bôn ba học tập, tìm kiếm, Nguyễn Ái Quốc đã đến được Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Đó là một cuộc “gặp gỡ” lịch sử. Nó “như một ánh sáng kỳ diệu” đã làm Nguyễn Ái Quốc “cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng”.