LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

Hướng dẫn sinh viên sử dụng hệ thống LMSV2.0 để học các môn online

Viện E-learning NTTU xin thông tin tới tất cả các bạn sinh viên về việc sử dụng hệ thống LMSV2.0 để tiến hành học các môn học online.
Hiện tại, Viện E-learning đã hoàn thành khởi tạo các lớp Tuần SHCD đầu khóa, Kỹ năng giao tiếp và sẽ tiếp tục hoàn thành các lớp Khoa LLCT, Khoa QTKD, Khoa Luật, Khoa Dược, CNSH và Khoa Y trước ngày 17/10/2020 do đó trong các buổi học tập trung đầu tiên của các HP triển khai theo hình thức e-learning

ld

Giới thiệu về viện E-learning NTTU

Viện E-learning được thành lập theo Quyết định số 338/QĐ-NTT do Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký ngày 31 tháng 07 năm 2017 . Nhằm mong muốn đêm đến môi trường học tập hiện đại qua đó người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi thông qua học liệu điện… Xem thêm