85041358_1421016954725164_7913728064675119104_o

[HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TRỰC TUYẾN ELEARNING]

Trước tình hình dịch bệnh do Covid-19 gây ra, Ban lãnh đạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã quyết định thay đổi hình thức học của sinh viên thành học tập trực tuyến trên hệ thống Elearning.

ld

Giới thiệu về viện E-learning NTTU

Viện E-learning được thành lập theo Quyết định số 338/QĐ-NTT do Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành ký ngày 31 tháng 07 năm 2017 . Nhằm mong muốn đêm đến môi trường học tập hiện đại qua đó người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi thông qua học liệu điện… Xem thêm