thongbao tb

Thông báo phòng học kỹ năng khóa 96

Sinh viên kiểm tra thật kỹ thông tin trên danh sách (MSSV, Họ tên, Lớp, môn Kỹ năng và thời gian học). Sinh viên giữ lại biên lai để đối chiếu khi cần. Đi trễ quá 10 phút xem như vắng, trường hợp sinh viên vắng 01 buổi học sẽ “Cấm thi”.

thongbao tb

Thông báo mở lớp kỹ năng cs an phú đông khóa 97 – tháng 05/2021

Tất cả các lớp kỹ năng dự kiến bắt đầu ngày 06/05/2021 và 07/05/2021 (dành cho khoá 17 trở về trước, khoá 18, khoá 19, khoá 20). Ngoài ra, sinh viên muốn MỞ LỚP (tối thiểu 25 sinh viên trở lên) liên hệ TT trong thời gian đăng ký để được hướng dẫn và không cần đăng ký online.

thongbao tb

[THÔNG BÁO] – V/v Hướng dẫn sinh viên cài đặt phần mềm và tạo tài khoản ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động

Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động” đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá: “Ứng dụng này có lợi cho người dân, mà việc gì có lợi cho người dân thì nên làm, từ việc nhỏ nhất…”