LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

Sinh viên NTTU học ngành Công nghệ sinh học tại Trung tâm Công nghệ sinh học hàng đầu cả nước

Công nghệ sinh học (CNSH) là bộ môn tập hợp các ngành khoa học – công nghệ gồm: sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, sinh hóa học, công nghệ học, nhằm tạo ra các quy trình công nghệ khai thác ở quy mô công nghiệp các hoạt động sống của vi sinh vật, tế bào động – thực vật để sản xuất những sản phẩm phục vụ đời sống kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường.

LOGO NTT UNIVERSITY 4Star

NHẮC NHỞ NHIỆM VỤ & DANH SÁCH BCSL THAM GIA HỌP GIAO BAN THÁNG 01.2021

Phòng Công tác sinh viên lưu ý một số nội dung BCSL cần triển khai trong thời gian tới, cụ thể như sau:
Thực hiện nhiệm vụ báo cáo sĩ số lớp tháng 01/2021 theo mẫu (tại link đính kèm) và gửi về P.CTSV qua địa chỉ email: ttathu@ntt.edu.vn đến hết ngày 31/01/2021; link biểu mẫu: https://drive.google.com/…/1_saODpKZTMxSvu69lay…/view…

thongbao tb

NỘI DUNG HỌP GIAO BAN THÁNG 01.2021

Phòng Công tác triển khai nội dung họp giao ban Ban Cán sự lớp tháng 01.2021 theo file đính kèm bên dưới, các bạn đọc và nắm nội dung, nếu có thắc mắc gì có thể hỏi vào cuối cuộc họp nhé!

dtxn nttu 2021 INHOA small

[THÔNG BÁO] V/v Sinh viên không thể về quê đón tết đăng ký tham gia chương trình họp mặt cho sinh viên đón Tết xa nhà xuân Tân Sửu năm 2021 chủ đề “ĐÓN XUÂN XA, TA VẪN ẤM”

Nhằm chăm lo, động viên tinh thần cho sinh viên học tập xa nhà, không có điều kiện về quê đón Tết; tạo môi trường lành mạnh, không khí vui tươi, ấp áp và đặc biệt có giá trị tinh thần cho những sinh viên đón Tết xa nhà.