thongbao tb

Thông báo V/v: Tổ chức Hội thi tài năng du lịch giỏi năm 2021

Hội thi tay nghề du lịch giỏi là một trong những hoạt động sinh hoạt khoa học thường niên của Khoa nhằm giáo dục, rèn luyện và hướng nghiệp cho sinh viên. Thông qua hội thi nhằm tìm kiếm những sinh viên xuất sắc để từ đó giới thiệu và bồi dưỡng sinh viên tham gia các cuộc thi thuộc danh hiệu thành phố nói riêng và cả nước nói chung.