DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP KIÊM NHIỆM, CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI THAM GIA: “TẬP HUẤN BAN CÁN SỰ LỚP KIÊM NHIỆM, CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI NĂM HỌC 2020 – 2021”

ĐOÀN HỘI SINH VIÊN NTTU CÔNG BỐ DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP KIÊM NHIỆM, CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI THAM GIA: “TẬP HUẤN BAN CÁN SỰ LỚP KIÊM NHIỆM, CÁN BỘ ĐOÀN – HỘI NĂM HỌC 2020 – 2021” Tại trường diễn ra vào lúc 17h00′ ngày 11,12/01/2021 (Thứ 2, Thứ 3).
Các bạn vui lòng kiểm tra danh sách và liên hệ  giải quyết
Hạn giải quyết đến 17h00′ ngày 24/01/2021 (CN).
————————————
🆘Lưu ý cách tính điểm hoạt động Đoàn – Hội:
➡️Bước 1: Liên hệ Văn Phòng Đoàn – Hội SV để mua sổ tay hoạt động.
➡️Bước 2: Ghi thông tin chương trình đầy đủ vào mục cấp Đoàn trường.
➡️Bước 3: Chuyển sổ tay cho văn phòng đoàn – hội các cơ sở ký xác nhận.
🥳Sau khi hoàn tất việc kiểm tra thông tin, mang sổ tay hoạt động đoàn – hội xuống VP Đoàn các cơ sở để được cộng điểm nhé.
▶ Đối với điểm rèn luyện VPĐ sẽ gửi danh sách công bố chốt cuối cùng cho Phòng CTSV cộng trực tiếp lên hệ thống.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '323 2000002684 Minh Đoàn Nguyệt 1911548200 1900007608 329 330 Quang Phạm Minh Nguyên 2000003510 1900001778 1900007319 Nhẫn 19DDS1C 18DKS3A 18DTH2D 20DLK1A Phương Huỳnh 2000005173 1800005437 Diềm Quỳnh 20DTA3B 340 VõY Dương 1900006925 1800005546 2000001379 1900007280 342 18BAFV01 Huỳnh Hông Quỳnh Nhiên Như Như 19DLK1A 18DQT1D Nguyễn 2000005279 19DDS1B Quỳnh 348 20DYK2B 350 Cao 351 Đô 2000005495 1900009313 2000003427 Nhung Nhung 18DTH2B 20DTMDT1A 20DDS2A Câm Tuyết 359 18DQT1D 19DQT2A 2000001919 361 362 363 364 18DDP1B guyên Huỳnh 2000002476 Oanh Oanh Phát Phát 19DTL1A 20DQT1B Phong Quôc Nguyễn Hoài 368 20DDP1A 19DOT2A 1911548736 1900007916 Phong Thiên Huỳnh Phúc Phúc 19DDD2B 19DKT1B'
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '371 911549571 Trọng Nguyên Hoàng Phúc 1900007779 19DVN1A 377 378 379 2000005957 Phúc Phúc Nguyên Trương Phi Trương Kim 19DXN1A 1800002160 Phúc Phúc Phúc Phụng 1900007330 385 1900007592 1711546356 Phương 17DDS2B 1911548959 387 388 389 390 2000003500 Khánh Thanh Thu Nguyên Trân Khánh 17DKT1B 18DDS1C 19DNH1C 19DQT2A 2000005354 20DMK1B 396 Phượng 17DDS5B 1900008600 711542838 200000213 398 399 Phạm 2000006572 2000005977 2000002845 Phương 17DDS3A 20DQN1A 18DTH2B Quôc Quý Quyên Quyên 20DTH2B 20DKT1A Quỳnh 911549675 409 Thúy Quỳnh Quỳnh Đinh Nguyễn Tiên 19DDH1A 19DNH1A 1900005917 19DDD2B 2000006263 Sang Sang Thái 19DDL3A 2000001684 Đặng Sương 2000002216 lân Đặng Thành Tài 16DDS2C 20DOT2A'
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết '563 564 2000000830 2000000025 Pham Hoàng Trân Vũ 20DCD1A 566 567 568 569 570 571 200000012 1900009003 2000005397 2000005591 2000004521 1800004983 2000005586 2000004115 Vương Vy Vy Vy Vy Vy Nguyên Hoàng Lâm Thuý Huỳnh Thoại Nguyên Hoàng Khang Nguyên Hùng Tường Phương Jyên Nguyễn Võ Thúy Tô 20DTC1A 19DMKIA 20DYK2B 20DLK1B 20DDS1C 18DQT1B 20DMK1B Nguyên Thảo 576 577 578 579 580 Vy 18DDS5D 2000003553 1900006857 2000000314 911546514 2000001464 1911549144 581 Nguyên Ngọc Như Đinh Kim Thị NguyễnYến Nông Kim Y Yến Yên Yên Yên 20DDS1C 19DDS1B 20DMK1A 19DTP1B 20DLG1A 19DDP3A'