DANH SÁCH BAN CÁN SỰ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH – TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN CÁN SỰ LỚP NĂM HỌC 2019 – 2020″

Dưới đây là danh sách các bạn tham gia chương trình “Tổng kết hoạt động Ban Cán sự lớp năm học 2019 – 2020” chiều qua (29/12/2020). Các bạn kiểm tra lại lần nữa thông tin của mình; nếu có thắc mắc hay phản hồi gì, các bạn có thể gửi thư về Phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ email: ttathu@ntt.edu.vn đến hết ngày 31/12/2020 (thứ 5).
——————
☎ Thông tin liên hệ: Cô Trúc hoặc Cô Thư – P.CTSV – Điện thoại: 19002039 – nội bộ 325.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.