Danh sách các CLB học thuật

Danh sách các CLB học thuật đang hoạt động tại trường đại học Nguyễn Tất Thành:

Sắp xếp cột này từ a-zSắp xếp cột này từ a-zSắp xếp cột này từ a-z
CLB học thuật Khoa DượcCLB học Thuật Khoa Cơ khí-Điện-Điện tử-ÔtôCLB tiếng Trung 中国语言俱乐部
CLB -Doanh Nghiệp Khoa Cơ khí - Diện - Điện tử - ÔtôCLB Tiếng Anh vui nhộn Funny EnglishCLB Chuyển giao Công nghệ
CLB Du Lịch NTTUCLB Pháp LuậtCLB Mô hình
CLB “Thảo Dược NTT”CLB Âm NhạcCLB Khởi Nghiệp NTTEC
CLB Học thuật Khoa Quản Trị Kinh DoanhCLB Tiếng Anh Việc Quốc Tế NIIECLB Sinh Viên Khởi nghiệp
CLB Doanh NghiệpCLB Học Thuật Khoa Công Nghệ Thông TinCLB Nghiên cứu khoa học trẻ
CLB Tiếng HànCLB Tinh hoa Nhật BảnCLB Tiếng Anh Khoa Công Nghệ Thông tin
CLB Học Thuật Khoa LuậtCLB Kế toán NTTUCLB Học Thuật Tài chính Ngân hàng
CLB Tiếng Anh Khoa Ngoại Ngữ