DANH SÁCH CỘNG ĐIỂM RÈN LUYỆN – “CÁCH NHẬN BIẾT CÁC LOẠI MA TÚY TỔNG HỢP MỚI VÀ BIỆN PHÁP CẢNH GIÁC PHÒNG NGỪA NĂM HỌC 2020 – 2021”

Thời gian & địa điểm:
✅ Sáng: 08h30 – 11h30 ngày 31/12/2020 – Tại Hội trường A.801 – 300A, Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4;
✅ Chiều: 13h30 – 16h30 ngày 31/12/2020 – Tại Hội trường Lầu 9 – 331 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12.
📌📌 Dưới đây là danh sách các bạn sinh viên đã tham gia chương trình hội thảo chuyên đề “Cách nhận biết các loại ma túy tổng hợp mới và biện pháp cảnh giác phòng ngừa năm học 2020 – 2021”, sinh viên kiểm tra thông tin của mình. Mọi thắc mắc, chỉnh sửa về vấn đề gì sinh viên liên hệ về phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 06/01/2021 qua số điện thoại hoặc email bên dưới:
Điện thoại: 19002039 – ext: 325 HOẶC Di động: 0963606005 (gặp Cô Thư);
Email: ttathu@ntt.edu.vn
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'STT MSSV 196 Ho dệm 2000006139 197 Tien Tên Lop 2000006010 Dững 20DYK2D Khoa Khoa 20DYK2D 2000006104 Khoa 200 2000005939 201 Tuyêt Phúc 2000006402 Vo Hoàng Hậu 202 20DYK2D 2000005957 203 Giang 20DYK2D Khoa 204 2000005023 205 Nguyên Thanh 200000 Chiem Hùng 206 Viện Thao 207 2000005153 Phạm 2000003905 Nguyen Phan iện 208 20BITV01 Quoc NTT 2000004968 Vien Tràn Gia tạo Quoct 一 Bào 20BITV02 NTT Viện Quoc NTT gày háng NGUÕI LAP năm 2021 Truo'ng Thu'