DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN CỦA KHOA ÂM NHẠC NĂM 2020”

Dưới đây là danh sách các bạn sinh viên đã tham gia chương trình “CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN CỦA KHOA ÂM NHẠC NĂM 2020”, sinh viên kiểm tra thông tin của mình. Mọi thắc mắc hay chỉnh sửa điều gì, sinh viên liên hệ về phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 24/11/2020 qua số điện thoại hoặc email bên dưới:

Điện thoại: 19002039 – ext: 325 HOẶC 📲 Di động: 0963606005 (gặp Cô Thư);
📩 Email: ttathu@ntt.edu.vn