Danh sách sinh viên tham dự chương trình “HỘ CHIẾU VÀO TƯƠNG LAI – Kỹ năng tạo CV và phỏng vấn”

Dưới đây là danh sách các bạn sinh viên đã tham gia Chương trình Hội thảo hướng nghiệp “HỘ CHIẾU VÀO TƯƠNG LAI – Kỹ năng tạo CV và phỏng vấn” Tuyển dụng trực tiếp với công ty CPDP Long Châu. Mọi thắc mắc hay chỉnh sửa điều gì, sinh viên liên hệ về phòng Công tác sinh viên đến hết ngày 18/11/2020 qua số điện thoại hoặc email bên dưới:

Điện thoại: 19002039 – ext: 325 HOẶC 📲 Di động: 0963606005 (gặp Cô Thư);
📩 Email: ttathu@ntt.edu.vn