Danh sách sinh viên tham dự “Ngày hội tuyển dụng ” ngày 05 và 06/01/2021

Dưới đây là danh sách điểm danh SV tham dự chương trình “Ngày hội tuyển dụng”. Các bạn vui lòng kiểm tra danh sách, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn các cơ sở

📅Hạn giải quyết đến 17h00′ ngày 14/01/2021 (Thứ 5)
🆘Lưu ý cách tính điểm hoạt động Đoàn – Hội:
➡️Bước 1: Liên hệ Văn Phòng Đoàn – Hội SV để mua sổ tay hoạt động.
➡️Bước 2: Ghi thông tin chương trình đầy đủ vào mục cấp Ngoài trường.
➡️Bước 3: Chuyển sổ tay cho văn phòng Đoàn – Hội các cơ sở ký xác nhận.
👉Địa điểm: Hội trường Q.4/Hội trường Q.12
👉Thời gian: 05,06/01/2021
🥳Sau khi hoàn tất việc kiểm tra thông tin, mang sổ tay hoạt động Đoàn – Hội xuống VP Đoàn các cơ sở để được cộng điểm nhé.
🤩Ngoài ra chúng ta còn sẽ được cộng điểm rèn luyện của sinh viên trên hệ thống nữa nhé😘.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.