ĐH Nguyễn Tất Thành đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức hành trình “ẤM TÌNH BIÊN GIỚI” – năm 2021

Nhằm lan tỏa những thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo cho thế hệ trẻ, vào ngày 23,24/01/2021 vừa qua, Đoàn-Hội SV trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Kiên Giang tổ chức hành trình “ẤM TÌNH BIÊN GIỚI” – năm 2021 tại xã đảo Tiên Hải, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang.

Trong chuỗi các hoạt động tại xã đảo, sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã thực hiện nhiều hoạt động chăm lo tết cho người dân, trao 05 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 20 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng đã tổ chức ngày hội thiếu nhi với nhiều trò chơi và tặng những phần quà hấp dẫn cho các em thiếu nhi ở đây.
Ngoài các hoạt động chăm lo đời sống, dọn vệ sinh bãi biển cũng là một trong các hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp thông qua hoạt động như thu gom rác thải ở bãi biển. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng đã hoàn thành công trình lắp đặt 10 bóng đèn năng lượng mặt trời tại địa phương.
Tuy hành trình “Ấm tình biên giới” đã khép lại nhưng tin rằng trải qua các hoạt động tại xã đảo sẽ để lại những kỷ niệm thật đẹp trong lòng các bạn sinh viên NTTU, và tình yêu quê hương biển đảo của chúng ta sẽ ngày càng được lan tỏa hơn trong thế hệ trẻ!
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và thủy vực
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và văn bản cho biết 'TẶC A'
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, ngoài trời và cây
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, cây và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 13 người, trẻ em, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, hoa, cây và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 2 người và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 3 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang đi bộ, mọi người đang đứng, giày dép, cây và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 5 người, trẻ em, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang đứng và bóng bay
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 21 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình minh họa về trẻ em, đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'SHOT ON MI 8 SE AI DUAL CAMERA'
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 2 người, trẻ em, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang ngồi và cỏ
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng, đang đi bộ và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 6 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về trẻ em, đang đứng, đang ngồi, bóng bay và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 12 người và mọi người đang đứngCó thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 4 người, trẻ em và mọi người đang đứng