ĐH Nguyễn Tất Thành đã thực hiện Chương trình công tác của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Thành phố năm học 2019 – 2020

Vào 16h00 chiều ngày 22/05/2020 tại Phòng họp 1 – Cơ sở 300A Quận 4, Hội Sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã thực hiện Chương trình công tác của Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Thành phố năm học 2019 – 2020 với chuyên đề: “Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các trường tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên TP. Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2023”.

Hội Sinh viên trường trân trọng cảm ơn Đoàn kiểm tra Thành phố; Đoàn Khối và Đoàn Trường đã tạo cơ hội để Hội Sinh viên trường trình bày những khó khăn, thuận lợi, cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên trường nhiệm kỳ IV (2019-2023), hướng tới một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp!

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng và giày

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà