Đoàn hội sinh viên khoa Dược tổ chức buổi Đại hội chi đoàn mẫu

– Thời gian: 14h ngày 06/12 (thứ 6)
– Địa điểm: Phòng C.202 (Cơ sở 298A)
– Đối tượng: Ban Cán sự các lớp khoa Dược (Bắt buộc đối với Ban Cán sự Khóa 2019)
LƯU Ý: Ban Cán sự Khóa 2019 nếu vắng phải có lý do chính đáng và phải xin phép trước khi Đại hội diễn ra.
Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ: Đ/c Thanh Tuấn – UV. BCH Đoàn khoa – 0773642262