ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH NHẬN CỜ THI ĐUA “ĐƠN VỊ XUẤT SẮC DẪN ĐẦU CỤM CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TRƯỜNG HỌC” NĂM 2020.

Chúc mừng Đoàn Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã trở thành đợn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 được Đoàn Khối cơ sở Bộ công thương tại TP.HCM tặng cờ thi đua.
👉Năm 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣, với sự bùng phát của dịch bệnh covid-19, có thể nói là một năm khá khó khăn cho cả nước 🇻🇳🇻🇳và trong công tác Đoàn, mọi hoạt động tập trung hầu như đều phải tạm ngưng theo chỉ đạo chung của Thành phố và chuyển sang hình thức online. 💥Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để đưa phong trào Đoàn đến gần với thanh niên hơn, là cơ hội để các cơ sở Đoàn sáng tạo một cách làm mới 🆕🆕trong phong trào từ nội dung đến cách thức tham gia.
✅Với tinh thần học hỏi, sự cố gắng tiếp thu cũng như xây dựng các nội dụng mới phù hợp với đặc điểm tình hình, phù hợp với tâm sinh lí thanh niên, sinh viên trong thời đại mới. Các phong trào, hoạt động dần đi vào đời sống và được các bạn hưởng ứng nhiệt tình hơn. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN, xây dựng Đoàn trường vững mạnh được triển khai với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng.
💥Với sự nỗ lực của mỗi cá nhân đoàn viên, tập thể Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong năm học vừa qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn đã đạt được nhiều kết quả, tạo được niềm tin của các cấp Đảng ủy và đoàn viên🥰
🌻Đây sẽ là một động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh để Đoàn Thanh Niên NTTU tiếp tục phấn đầu và đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày một đi lên, đạt được nhiều thành quả to lớn.
🥰Một lần nữa hãy cùng chúc mừng cho thành tích xuất sắc của chúng ta
Có thể là hình ảnh về 5 người và mọi người đang đứng
Có thể là hình ảnh về đang đứng
Có thể là hình ảnh về đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà