Hình ảnh: Lễ Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, đám mây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trờiTrong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, đám đông và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, văn bảnTrong hình ảnh có thể có: 10 người, đám đông và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa, thực vật và văn bản

https://scontent.fsgn1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/97151190_1721226724728628_160409744241065984_o.jpg?_nc_cat=102&_nc_sid=110474&_nc_ohc=5b1TWV9Rj6kAX_m4ruc&_nc_ht=scontent.fsgn1-1.fna&oh=44fdebe74de9aae17f8d88147bce22d1&oe=5EE5D44B