INFOGRAPHIC: CÁC MỨC PHẠT NẾU NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNG THIẾU GIẤY TỜ KHI LỰC LƯỢNG CSGT KIỂM TRA

Từ ngày 15/5 đến 14/6/2020, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn quốc ra quân tổng kiểm soát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông – trật tự xã hội. Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, Cảnh sát Giao thông các đơn vị, địa phương được quyền dừng các phương tiện để kiểm soát các loại giấy tờ theo quy định…

Không có mô tả ảnh.