KHOA LUẬT TỔ CHỨC PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà

THỜI GIAN: 13 GIỜ 00, CHIỀU THỨ BA, NGÀY 10/09/2019
ĐỊA ĐIỂM: PHÒNG THỰC HÀNH NGHỀ LUẬT – LẦU 1, TRUNG TÂM THƯ VIỆN, CƠ SỞ AN PHÚ ĐÔNG, QUẬN 12.

Xin mời toàn thể các bạn sinh viên quan tâm đến tham dự, quan sát và học hỏi thông qua phiên toà giả định này.
____________
Bên đi vay thường rơi vào tình trạng cần tiền gấp để thực hiện một nghĩa vụ không thể trị hoãn nên họ phải chấp nhận việc vay tiền với lãi suất cao đồng thời với những rủi ro trong việc giao kết. Bên cho vay ngoài ký kết hợp đồng cho vay thì còn yêu cầu thỏa thuận thêm hợp đồng mua bán nhà, hoặc bất động sản có công chứng kèm theo với giá chuyển nhượng thấp hơn nhiều giá trị thực tế, mục đích việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng là đảm bảo bên vay thực hiện hợp đồng vay. Đây là một biến tướng mà bên cho vay sử dụng khi bên vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ và thanh toán tiền lãi thì bên cho vay yêu bên vay thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Trong trường hợp này sẽ tồn tại song song Hợp đồng cho vay và Hợp đồng mua bán nhà ở hoặc mua bán bất động sản (hợp đồng mua bán tài sản). Nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh cũng như gây thiệt hại nặng nề tài sản cho bên đi vay. Vì vậy, làm rõ vấn đề pháp lý của hai hợp đồng trên có ý nghĩa quan trong không chỉ đối với bên cho vay và bên vay mà còn có ý nghĩa thực tiễn giải quyết những tranh chấp đối với các giao dịch cho vay trên.
____________
THÔNG TIN VỤ ÁN

Vụ “Tranh chấp huỷ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đơn khởi kiện của nguyên đơn ngày 26/05/2019. Nội dung như sau: Vào ngày 03/08/2009 bà Phạm Thị Mai (nguyên đơn) và ông Nguyễn Văn Bảo (bị đơn) có quan hệ vay số tiền là 100.000.000 đồng, để làm tin hai bên ra Phòng công chứng số 1, Thành phố Hồ Chí Minh có ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 100919 ngày 03/08/2009 (không có tài sản gắn liền với đất) đối với thửa đất số 109, tờ bản đồ số 12 tại địa chỉ Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, giá thỏa thuận chuyển nhượng là 100.000.000 đồng bằng với số tiền đã vay của bị đơn. Sau đó nguyên đơn đã thanh toán số tiền 100.000.000 đồng cho bị đơn vào năm 2010 cả hai bên chưa ra có quan có thẩm quyền để hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thỏa thuận.

Nay nguyên đơn là bà Phạm Thị Mai có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên vì thực chất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên là hợp đồng giả tạo, việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là nhằm đảm bảo 100.000.000 đồng chứ thực tế không có việc mua bán chuyển nhượng.

Với những kiến thức được học tập, nghiên cứu và sự hướng dẫn của Giảng viên trên lớp. Sinh viên lớp 17DLK1C – Khoa Luật Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức diễn “PHIÊN TOÀ GIẢ ĐỊNH”.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.