Cơ cấu tổ chức – Nhân sự

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN:

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đứng đầu Phòng Công tác Sinh viên là Trưởng phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, giúp việc Trưởng phòng là các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, công việc cụ thể của các Phó Trưởng phòng do Trưởng phòng phân công. Dưới các Phó Trưởng phòng là các Tổ trưởng của các Tổ gồm: Tổ Giải quyết học vụ; Tổ Công tác Hành chánh và Truyền thông; Tổ Quản lý và Hỗ trợ sinh viên; Tổ Chăm sóc Y tế; Tổ Công tác Chính trị tư tưởng. Các Tổ trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công việc của Tổ theo sự phân công của lãnh đạo Phòng. Mỗi Tổ gồm có các nhân viên được phân công thực hiện các công việc của Tổ và chịu sự phân công công việc từ Tổ trưởng và lãnh đạo Phòng.

hinh 2

NHÂN SỰ:

Lãnh đạo Phòng:

 cam TS.Trần Ái Cầm

Chức vụ: Trưởng phòng

Mail: tacam@ntt.edu.vn

 y
ThS.Nguyễn Tấn Ý

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Mail: nty@ntt.edu.vn

img019 ThS.Bùi Quang Trung

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Mail: bqtrung@ntt.edu.vn

Tổ Giải quyết học vụ:

Diep1 CN. Trương Thị Điệp

Chuyên viên Tổ Giải quyết học vụ

Mail: ttdiep@ntt.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Phu CN. Nguyễn Thanh Phú

Chuyên viên Tổ Giải quyết học vụ

Mail: ntphu@ntt.edu.vn

 

 [09-10-2016_21.49.22]00000 CN. Nguyễn Gia Huy

Chuyên viên Tổ Giải quyết học vụ

Mail: nghuy@ntt.edu.vn

 

 Loc
CN. Nguyễn Hồng Lộc

Chuyên viên Tổ Giải quyết học vụ

Mail: nhloc@ntt.edu.vn

 

 

Tổ Công tác Hành chính và Truyền thông:

nu1

 

CN. Nguyễn Thị Nụ

Chuyên viên Tổ Quản lý và Hỗ trợ Sinh viên

Mail: nunt@ntt.edu.vn

 

Thuong

 

CN. Lê Thị Hoài Thương

Chuyên viên Tổ Công tác Hành chánh và Truyền thông

Mail: lththuong@ntt.edu.vn

 

 An1 CN. Thiều Thị Thùy An

Chuyên viên Tổ Công tác Hành chánh và Truyền thông

Mail: tttan@ntt.edu.vn

 

Tổ Quản lý và Hỗ trợ sinh viên:

Khoa

 

CN. Đỗ Đăng Khoa

Chuyên viên Tổ Quản lý và Hỗ trợ Sinh viên

Mail: khoadd@ntt.edu.vn

 

Muoi CN. Cô Thị Muội

Chuyên viên Tổ Quản lý và Hỗ trợ Sinh viên

Mail: nunt@ntt.edu.vn

 

Tổ Chăm sóc y tế:

Thanh Phan Công Thành

Chuyên viên Tổ chăm sóc y tế

Mail: pcthanh@ntt.edu.vn

 

 Trieu
Phan Phụng Triều

Chuyên viên Tổ chăm sóc y tế

Mail: pptrieu@ntt.edu.vn

Loc Nguyễn Hồng Lộc

Chuyên viên Tổ chăm sóc y tế

Mail: nhloc@ntt.edu.vn

 

          Sinh viên cần liên hệ xem thông tin tại đây: LIÊN HỆ – HỎI ĐÁP

hinhctsv2

Banner

TẬP THỂ CÁC THẦY CÔ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN