Những bộ phận phòng ban mà sinh viên NTTU cần biết tới khi cần được hỗ trợ.

Khi bạn cần giải đáp thắc mắc, hỗ trợ thông tin hay tư vấn những vấn đề liên quan đến sinh viên thì có thể liên hệ đến:

 

 

 Rất hy vọng những thông tin trên đây thật sự hữu ích cho các bạn sinh viên để đồng hành với Nhà trường trong thời gian tới