NỘP ĐÁNH GIÁ BAN CÁN SỰ LỚP ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020 – 2021

Ban cán sự kiêm nhiệm các lớp lưu ý móc thời gian nộp “PHIẾU ĐÁNH GIÁ📝” và “MINH CHỨNG📲” về cho Văn phòng Đoàn các cơ sở đến ⏰hết ngày 22/03/2021 (Thứ 2)
💥Những hồ sơ nộp trễ sẽ không được ghi nhận nên các bạn lưu ý nộp đầy đủ và đúng hạn❗Khi nộp các bạn vui lòng ký nộp vào sổ nhé!
😍Chúc các bạn một tuần học tập hiệu quả và một ngày lễ ngập tràn niềm vui💪
Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'STARS RNG NGUYỀN ATTÀNH PHIẾU ĐÁNH GIÁ BAN CÁN SỰ LỚP ĐỢT1 1 NĂM HỌC 2020- 2021 Họ và tên: MSSV: Chức vụ: NHẮC LỊCH: HẠN CUỐI NHẬN ĐÁNH GIÁ BAN CÁN SỰ LỚP ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020- 2021 ĐẾN HẾT 22/03/2021 (THỨ 2)'