Quy chế và Quy định

Gần như toàn bộ các quy trình học vụ và học tập của các bạn tại trường từ thời gian học tập, số tính chỉnh đang ký mỗi học kỳ cho tới các chính sách học bổng đều phải chiệu sự kiểm soát của các quy chế và quy định.

Sau đây là một số quy chế quy định mà các bạn sinh viên cần biết 

Bấm vào chuyên mục “Quy chế” hoặc ” Quy định để truy cập và xem chi tiết.