Tấm gương Đoàn thanh niên: Thanh niên đội nắng giúp đồng bào vùng cao gặt lúa

Để giúp đỡ đồng bào có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch vụ chiêm xuân kịp tiến độ, Huyện đoàn Mường Lát (Thanh Hoá) huy động các đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn tham gia gặt nhiều sào ruộng lúa giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại bản Chiên Pục, thị trấn Mường Lát.

Đây là một trong nhiều hoạt động tình nguyện thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ chung tay vì cuộc sống cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện giúp người dân sớm chuẩn bị sản xuất vụ hè thu.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, thiên nhiên và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, núi, cỏ, bầu trời, ngoài trời và thiên nhiên

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, núi, bầu trời, cỏ, cây, ngoài trời và thiên nhiên